Aktivna bandaža za rasterećenje i stabilizaciju zgloba koljena.

 • Omega pelota potiče preraspodjelu pritiska podalje od patele, na okolno mekano tkivo
 • Pokreti zgloba koljena potiču masažu parapatelarnih mekanih struktura kroz kružni pelotni prsten
 • Kompresivni i masažni efekti ubrzavaju resorpciju edema i izljeva, te dovode do ublažavanja boli
 • Pritisne točke omega pelote redistribuiraju pritisak na infrapatelarno područje masnog jastučića, time se postiže rasterećenje i ublažavanje boli u retropatelarnom području
 • Bočna krila omega pelote dolaze do prednjih djelova meniskusa i kroz intermitentnu kompresiju i pomažu u smanjenju boli
 • Kompleksna stimulacija proprioceptora djeluje pozitivno na senzomotoriku, a time na mišićnu kontrolu i funkciju

 • Nova Omega pelota: Integrirana viskoelastična pelota koja u obliku prstena obuhvaća patelu s dvije točke pritiska na distalnom dijelu pelote, te s dva bočna krila u visini meniskusa
 • Novi koncept tkanja: visoko-elastično, prozračno i uz optimalnu regulaciju vlažnosti, osigurava odličan komfor pri nošenju
 • Posebno mekano i podatno pletivo u području poplitealne jame
 • Anatomski oblikovano pletivo za optimalno pristajanje i sigurno pozicioniranje
 • Rubne zone bandaže dizajnirane sa redukcijom pritiska na rubovima
 • Integrirane omčice za olakšano navlačenje
 • Ista izvedba za desno i lijevo.