– Leće od akrilika
– Poliuretanska pjena
– Okvir od polikarbonata
– Dimenzije leća cca: 6 x 4 cm
– Dimenzije kraka cca: 12 cm